ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์เปลี่ยนดวงชะตา

ผู้แต่ง: โหราเอก (กฤษณะพงศ์ กำลังเอก)

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตามหลักความเชื่อของทุกๆ ศาสนา ความดีคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าคือจุดประสงค์สูงสุดที่เป็นหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆ บนโลกนี้ อันนี้เราคงไม่นับรวมพวกลัทธินอกรีต เพราะผมเองก็คงไม่กล้าที่จะยืนยันรับรองสำหรับพวกลัทธินอกรีตต่างๆ เพราะไม่แน่ใจว่าลัทธินอกรีตจะมีหลักธรรมที่สอนให้ทำความดีต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนดังศาสนาต่างๆ ที่สอนหรือไม่ มนุษย์เราทุกคนต้องยอมรับกันว่า ทุกๆ คนกลัวความโชคร้ายหรือเคราะห์ร้ายต่างๆ กลัวการสิ้นชีวิตก่อนถึงวัยอันสมควร กลัวสารพัดโรคภัยไข้เจ็บ สารพัดเรื่องราวที่จะกลัว วิชาโหราศาสตร์ต่างๆ หรือศาสตร์แห่งการทำนายหลากหลายประเภทจึงเปรียบเสมือนเครื่องถอดรหัสความโชคดีโชคร้ายของชะตาชีวิต และเมื่อถอดรหัสชะตาชีวิตเรียบร้อยแล้ว คนเราก็พยายามค้นหาวิธีที่จะแก้ไขโชคชะตาชีวิต แต่จะทำยังไงอย่างไร เรื่องนี้แหละครับที่จะเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ ผมจะอธิบายทุกๆ ขั้นทุกๆ ตอน ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้อย่างไร จะสามารถหนีเคราะห์ร้ายต่างๆ นานาได้อย่างไร