ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ญี่ปุ่น ที่คุณต้องรู้

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์ญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน และจัดแบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การทำธุรกิจ