ข้อมูล eBook

ชื่อ: เภสัชโภชนา 2

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อาหารไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยประทังความหิว หากยังเป็นเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งคุณและโทษ นั่นคือ ถ้าเรากินถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารนั้นก็เปรียบดั่งภูมิคุ้มกันระยะยาว ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืน แต่ถ้าเรากินเพราะนึกถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับ โรคร้ายอาจมาเยือนเราโดยไม่ทันตั้งตัวเช่นกัน หนังสือโภชนาการนี้กล่าวถึงอาหารที่มีประโยชน์และโทษต่อร่างกาย โรคที่เกิดจากการกิน พร้อมทั้งแนวทางป้องกันและบำบัด รวมถึงคำแนะนำและข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ทันท่วงที