ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : ทหารกับการเมืองไทย ปัญหาการวิจัยหรือการจารกรรมในไทย ชาวไทยมุสลิมภาคใต้ วิเคราะห์ขบถผู้มีบุญภาคอีสาน กำเนิดมหายาน รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เทียนวรรณ วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)