ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การปฏิวัติเงียบ สู่โลกดุลยภาพ

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การปฏิวัติเงียบสู่โลกดุลยภาพ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและคุณค่า เป็นการปฏิวัติเงียบ ๆ โดยสังคมไม่รู้ตัว ซึ่งได้รวบรวมมาให้ได้ศึกษาหลายแนวทางด้วยกัน จากปลายปากกาของ “ศ.นพ.ประเวศ วะสี” ซึ่งได้อธิบายให้เห็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม