ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สู่คลื่นลูกที่สี่... หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“สู่คลื่นลูกที่สี่...หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย” ผลงานของ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” กับการสำรวจตรวจสอบความเป็นไปของมวลมนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชะตากรรมของทุกชีวิตและโลกทั้งโลกอย่างทั่วถึง โดยมันได้แผลงฤทธิ์จนทำให้ตัวตนของ “มนุษย์” ค่อยๆ สูญหาย พวกลัทธินายทุนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ ไม่ต้องง้อมนุษย์ และไม่ต้องให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์อีกต่อไป แถมยังบีบให้มนุษย์ต้องยอมศิโรราบต่อเทคโนโลยี หรือดัดแปลงวิถีชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับ “ยุคแห่งเครื่องจักร” ที่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วอย่างสมบูรณ์ พร้อมกันนั้น หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะของนักวิทยาศาสตร์และนักการศาสนาที่เห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นอันเร่งด่วนในการฟื้นฟู “ศีลธรรม” ให้คืนกลับมาให้จงได้ ก่อนที่คลื่นแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีจะหอบพัดเอามวลมนุษยชาติและทุกสิ่งทุกอย่างลงเหวไป ดังคำเตือน “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวกำชับไว้