ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คอเลสเตอรอลและกรดไขมันในอาหารไทย

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารวิชาการที่เข้าใจง่ายให้ความรู้ในแง่โภชนาการ เพื่อให้นักวิชาการและประชาชนทั่วไป นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในการจัดทำรายการอาหาร ในการลดความเสี่ยงของภาวะไขมันสูงในเลือด โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คอเลสเตอรอล อาหารกับโรคหัวใจขาดเลือด กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สามารถลดปัญหาของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด วิธีควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ