ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ลมพิษ ผื่นแพ้

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือชุด ร้อยเรื่องร้อยโชค ที่เรียบเรียงโดย นายแพทย์ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในรูปของหนังสือเล่ม เล่มละ 1 โรค ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งการจัดทำรูปเล่ม รวมทั้งมีภาพกาตูนร์ประกอบตลอดเล่ม เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน