ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต" เล่มนี้ แนะนำเคล็ดลับการดูแลสูขภาพ โดยเน้นศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ ใช้หลักการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก ถ่ายทอดโดย "นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร" ซึ่งเป็นนายแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ศึกษาแพทย์ทางเลือก และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่า ยาที่รักษาโรคได้ดีที่สุดคือพลังงานในตัวเราเอง และจากการเรียนรู้และปฏิบัติ "ชี่กง" เป็นเวลาหลายปี จนค้นพบข้อดีและความมหัศจัรรย์แห่งการรักษาโรคด้วยตัวเอง นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก มีเนื้อหาน่าอ่านและเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ ในเล่ม สามารถทำตามได้และใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนน้อย เริ่มจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถฝึกท่าที่เหมาะกับตนเองได้ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ไม่ควรพลาด!