ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ปริศนากลียุค? กับโลกใหม่หลังทุนนิยม

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“กลียุค” เป็นช่วงเวลาหนึ่งในสี่ยุค ตามความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งมี “สัตยายุค” เป็นยุคเรื่องเรือง หรือยุคทองของมวลมนุษยชาติ ก่อนจะวนเข้าสู่ “ไตรดายุค” ตามมาด้วย “ทวาบวรยุค” และสุดท้ายที่ “กลียุค” ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ความดี ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์เสื่อมถอยลง 3 ส่วนในขณะที่ความดีเหลือเพียง 1 ส่วน
และเมื่อนำมาเทียบกับฉากเหตุการณ์ที่กำลังเกินขึ้นในปัจจุบัน เช่น การล่มสลายของระบบทุนนิยมในอเมริกา สงครามกลางเมืองที่ซีเรีย หรือแม้แต่ปัญหาการเมืองยืดเยื้อในเมืองไทย ก็ยิ่งเหมือนว่าโลกได้หมุนเข้ามาถึง “กลียุค” อันเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
ทว่าแทนที่จะตระหนกตกใจ สิ่งที่เราๆ ทั้งหลายควรทำอย่างมาก คือเตรียมรับมือและเร่งฟื้นฟู ความดีงามให้กลับมา ก่อนที่จะเลยเถิด รุนแรงถึงขั้นเกิด “ไฟบรรลัยกัลป์” ล้างโลก ดังคำที่ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” เคยบอกเอาไว้ “เมื่อศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”