ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อมนุษย์นิยาย

หมวดหลัก: 895.91 วรรณคดีไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เมื่อเขียน "เทวนิยาย" ไปได้ส่วนหนึ่ง มีผู้ขอไปพิมพ์ออกเผยแพร่อ้างว่าถ้ารอไว้จนเขียนจบก็จะล่าช้าและหนังสือจะมีขนาดหนาเกินไป ขอแบ่งเป็น 2 เล่มจะเหมาะกว่า ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในชุด "เทวนิยาย" นั่นเอง แต่เพื่อสะดวกในการจดจำ จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "อมนุษยนิยาย" ซึ่งชื่อนี้หมายถึงเทวดาได้ด้วย ดังอธิบายไว้แล้วในบทนำหนังสือนี้ หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนพอใจมากที่สุด เพราะต้องใช้ความอุตสาหะมากกว่าเรื่องอื่น ทั้งเป็นหนังสือแนวใหม่ที่มีผู้ลอกเลียน แสดงว่าความคิดที่เขียนเป็นการริเริ่มที่มีคนสนใจ ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการพิมพ์ครั้งก่อนหลายแห่ง และทางสำนักพิมพ์ได้ค้นหาภาพประกอบแปลกๆ มาเพิ่มเติมขึ้นอีกมาก ทำให้ดูดีกว่าเล่มเดิม หวังว่าจะเป็นที่พอใจและท้ายที่สุดขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่เก็บหนังสือชุดนี้ไว้...(บางส่วนจากคำนำ)