ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Wonders of the World (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง: ศุภลักษณ์ สนธิชัย

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นอกจาก 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คุ้นเคยดีแล้ว โลกใบนี้ยังมีสถานที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามอลังการ อนุสรณ์สถานรูปร่างวิจิตรพิสดารและใหญ่โตโอฬาร ศรัทธาและความเชื่อในศาสนาก็เป็นแรงผลักดันอีกอย่าง ฯลฯ นอกจากสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แล้ว โลกยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์เอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ เหล่านี้ล้วนได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ จึงขอเลือกไว้เฉพาะที่ยิ่งใหญ่ โดดเด่น และน่าสนใจ ให้ได้รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่และมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมายเพียงใด