ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 100 วิชา “ยอดคน” ที่ห้องเรียนไม่มีสอน

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"อยากจะเป็นยอดคน ต้องรู้จัก “คิด” ให้เหนือกว่าคนธรรมดา
อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “ทำ” ให้มากกว่าคนธรรมดา
อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “มอง” ได้ไกลกว่าคนธรรมดา
จะเป็นยอดคน... ต้องตั้งใจลงมือเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป!
"