ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Twin Traveller In Istanbul

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สองพี่น้องฝาแฝดพาท่อง "ตุรกี" โดยมีจุดหมายปลายทางคือ กรุงอิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีปซึ่งเชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน