ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ

ผู้แต่ง: มีนา ม. โอวรารินท์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 360 ปัญหาสังคม บริการสังคม สมาคม

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ภัยธรรมชาติเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน ฯลฯ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคเอดส์ ไข้หวัดนก ล้วนคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากเรามีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง หนังสือ “คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ” ช่วยให้เรารู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันในวันที่ภัยมา รู้เท่าทันโรค และรู้รักษาเอาตัวรอดให้ปลอดภัย