ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องของขนมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ขนมกระทะ ขนมกวน ขนมสารท ขนมแชงม้า ขนมสามถ้วย ขนมสี่ถ้วย ขนมต้ม เป็นต้น พร้อมภาพประกอบสี่สี หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)