ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คิดบวกแบบป๊อปป๊อป

ผู้แต่ง: จําเริญ รัตนตั้งตระกูล

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การคิดบวกที่ดีนั้น ต้องคิดอย่างมีสติ และคิดอย่างลึกซึ้ง เรา สามารถคิดบวกได้ทุกสถานการณ์ การคิดบวกเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณ ด้วยตนเอง ในหนังสือชื่อ ?คิดบวกแบบป๊อปป๊อป? มีตัวอย่างของวิธีคิดบวก ที่น่าสนใจอยู่หลายกรณี ลองอ่านดูดีๆ ก็จะพบว่า แม้ตัวอย่างจะเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นกับผู้อื่น แต่ก็มีบางแง่บางมุมที่สามารถนํามาปรับใช้กับตัวเราได้เป็น อย่างดี