ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ช ช้าง ฅ ฅน

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: 590 สัตว์ สัตววิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับช้างที่แตกต่างจากหนังสือช้างทั่วไป เพราะผู้เขียนได้เลือกสรรสิ่งละอันพันละน้อยของช้างกับสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น กำเนิดช้าง ช้างในพระศาสนา ยศช้าง เป็นต้น หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)