ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ญาณหยั่งรู้จากอดีตชาติ

ผู้แต่ง: นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สิ่งลึกลับบนโลกนี้มีอยู่จริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่หลายคนอาจเชื่อว่ามีจริง แต่บางคนอาจไม่เชื่อ และเหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ จึงสรุปว่าไม่มีอยู่จริง ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะไม่เห็นกับตา ดังนั้น ก็อาจสรุปว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้ เหตุเพราะในจักรวาลพิภพยังมีอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ ไม่มีคำตอบให้หายสงสัย จักรวาลซึ่งกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตจนสุดประมาณ หรืออาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้กำหนด แต่ว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
มนุษย์คือ ผู้ดำเนินชีวิตในขอบเขตของจักรวาล ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นตัวกำหนดให้เกิดสภาพแวดล้อมต่างๆ มนุษย์ไม่สามารถจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติในจักรวาลพิภพนี้ได้ และมนุษย์ก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมที่เข้ามา กำหนดชะตาชีวิตของทุกคนได้ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จึงทำให้มนุษย์มีระเบียบเรียบร้อย อาศัยอยู่บนโลกได้อย่างสงบสุขตามสภาวะแห่งธรรม แต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอันลึกลับและอยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติ นอกกฎของมนุษย์โลกเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่เกินกว่าความสามารถของมนุษย์ธรรมดาๆ จะควบคุม แต่หากมนุษย์มีความปรารถนาต้องการรู้ความลับของมิติลี้ลับเหล่านี้ มนุษย์ต้องอาศัยภูมิธรรมที่สูงพอที่จะเข้ามากำหนดตัวรู้ให้ เกิดขึ้นหรือเรียกว่า ?ญาณ? หรือ ?ญาณหยั่งรู้? บ้างก็ว่า เหตุที่รู้ก็เพราะมี ?ของเก่า? ตามติดมาข้ามภพข้ามชาติ