ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตัดกรรม หยุดกรรมจากพระพุทธองค์

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ตัดกรรม หยุดกรรม หรือสลายกรรม
ไม่ว่าคุณจะเรียกหรือให้ความหมายอย่างไรก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
หากคุณไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ และสำนึกในกรรมนั้นจริงๆ
เพราะไม่ว่าอย่างไร คุณ! ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอน อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้น!!!