ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวง

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: 930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เมืองหลวง คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง
หรือเป็นเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เมืองหลวงในบางประเทศมีขนาดเล็กและมีพลเมืองน้อยกว่าเมืองอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น การสร้างเมืองหลวงล้วนเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยหลักๆ คือภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมือง การย้ายเมืองหลวงทั้งหลายทั่วโลกมีทั้งที่เป็นไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิที่ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อเรื่องโชคลาง เหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงรัชสมัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากความแออัด ซึ่งยากต่อการขยับขยายเมือง หรือเมืองนั้นเคยเป็นเมืองที่อยู่ใต้อาณัติของชาติอื่นมาก่อน หนังสือ ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวงทั่วโลก เล่มนี้ ได้นำเสนอประวัติศาสตร์การสร้างและย้ายเมืองหลวงของประเทศต่่างๆ มาไว้อย่างน่าสนใจ