ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ต้นตำนานลูกหลานจีนในสยาม

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ชาวไทยเชื้อสายจีน มีอยู่ในทุกวงการมากมาย ทั้งพระภิกษุ นักการเมือง นักธุรกิจ แพทย์ ดารา นักกีฬา ฯลฯ ด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่หล่อหลอมเข้ากันด้วยการที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อย ทำให้คนไทยกับคนจีนเข้ากันได้ดี
สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว เสน่ห์ของแผ่นดินนี้อยู่ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวไทยเชื้อสายจีนเสมอมา ทำให้คนไทยเชื้อสายจีนต่างสำนึกว่าตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทย เมื่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาตกลงบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้คนจีนเหล่านี้ได้เติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขามาจนถึงทุกวันนี้
หนังสือ ต้นตำนานลูกหลานจีนในสยามเล่มนี้ ได้บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนจีนที่อพยพมาสู่แผ่นดินถิ่นบางกอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งประวัติของคนจีนที่มีบทบาทในประเทศไทย กับทั้งศาสนาและสิ่งต่างๆ ที่คนจีนได้สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะ ย่านเยาวราช เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทรงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมเป็นแหล่งที่มีการกล่าวไว้ว่า ?สายสัมพันธ์ไทยจีน ถิ่นการค้าร่วมสมัย ไชน่าทาวน์เมืองไทยแหล่งประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจใหญ่รัตนโกสินทร์?