ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชนะใจคนแบบสุภาพ แต่เด็ดขาด (ได้ผลทันที)

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"เชื่อไหมว่า... สิ่งต่างๆ ที่สร้างความกังวลใจและทำให้เราไร้ซึ่งความสุขทุกวันนี้ล้วนเกิดจาก “คน” ทั้งสิ้น คุณอยากจะเป็น “คนที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรคนก็เชื่อ” หรือ “พูดอย่างไรคนก็ฟัง” ไหม เพราะหากทำได้ เชื่อเถอะว่าชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะ "