ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

ผู้แต่ง: อ.อนุจิตร จอนจำรัส

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 - ปรับสำนวน ตัวอักษร ให้ถูกต้อง ชัดเจน - ปรับลำดับการนำเสนอบทเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ - เพิ่มหน่วยการเขียนแสดงทรรศนะและการเขียนโน้มน้าวใจ - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วย