ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 365 วัน... ฉันไม่ทุกข์

ผู้แต่ง: ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ชีวิต" ก็เหมือน "การปรุงอาหาร" ถ้าอยากให้ชีวิตอร่อยก็ต้องทดลอง "ชิมชีวิต" บ่อยๆ เพื่อให้รู้ว่าอะไรในชีวิตที่อ่อนหรือขาดหายไป จะได้ลงมือแก้ที่จุดนั้น "การชิม" ก็เหมือน "การเปลี่ยนมุมมอง" ให้ชีวิต แม้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้เสมอก็คือ "มุมมอง" ของบางอย่าง เรื่องบางเรื่อง ถ้ามองตรงๆ แล้วทำให้เป็นทุกข์ ก็ลองเปลี่ยนไปมองมุมอื่นดูบ้าง ไม่มีเหตุผลที่เราจะก้มหน้าก้มตาจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ และถ้าหากว่ามีมุมมองที่ "พอเหมาะพอดีกับเรื่อง" ที่เกิดขึ้นทุกวัน 365 วันของชีวิต ก็คงเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความชื่นบานของชีวิตนั่นเอง