ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: I and MINE ตัวกู - ของกู

ผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ/Buddhadasa Bhikkhu

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ตัวกู - ของกู ฉบับสองภาษา ไทย - Eng. ได้อธิบายความหมายของคำว่า "ตัวกู ของกู" ซึ่งท่านพุทธทาสได้มองเห็นแล้วว่า ควรอย่างยิ่งที่จะละทิ้งสิ่งที่ เรียกว่า "ตัวกู ของกู" อันเป็นต้นเหตุแห่งอวิชชา ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ของ มนุษย์ และท่านยังได้กล่าวถึงเรื่อง "สุญญตา" อันเป็นธรรมปฏิบัติขั้นสูงสุดที่ชาวพุทธควรศึกษา และปฏิบัติเพราะใน "สุญญตา" ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู" และ "ของกู" หลวงเหลืออยู่ นั่นคือภาวะพระนิพพาน