ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พุทธศิลป์

ผู้แต่ง: ราช รามัญ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระพุทธรูปแต่ละสกุลช่างย่อมบ่งบอกได้ถึงความเป็นชาติในแต่ละยุคสมัยอย่างงดงาม