ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 20200-1005

ผู้แต่ง: อ.พาณี ล้ออุทัย/อ.สุธรรม วิชชุรังษี

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค