ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชายาเฉือนคม เล่ม 2

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

การเข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีโกงการละเล่นกำลังจะนำพาเธอไปสู่ความลำบากอย่างคาดไม่ถึง เมื่อเจ้าของที่แท้จริงนั้นมีโฉมหน้าเป็นหนึ่งในเสนาบดีข้างพระที่นั่ง