ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เปิดโลกอียิปต์วิทยา = Step into Egyptology

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: 930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เปิดโลกอียิปต์วิทยา สำรวจดินแดนไอยคุปต์ ไขความลับอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ . ‘อียิปต์วิทยา’ หาใช่เพียงแค่การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณหรือจดจำ ตำนานเทพเจ้าของชาวไอยคุปต์เท่านั้น แต่เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขาวิชา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มุ่งเน้น ศึกษาและทำความเข้าใจ ‘มนุษย์’ และมนุษย์ที่ ‘อียิปต์วิทยา’ ให้ความสนใจ เป็นพิเศษก็คือ ‘ชาวไอยคุปต์’ ผู้สร้างอารยธรรมอียิปต์โบราณ อันน่าอัศจรรย์ใจนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน