ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: HANNIBAL BARCA ฮันนิบาล บาร์คา บุรุษผู้กล้าท้าอำนาจแห่งโรม

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: 930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ถ้าพูดถึงบุคคลผู้เป็นตำนานและมีชื่อผ่านกาลเวลามายาวนาน ฮันนิบาล บาร์คา คือหนึ่งในนั้นชื่อของชายผู้นี้ไม่เพียงแต่ถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์
ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันห้าวหาญของเขา
ผู้นำคาร์เธจ จักรวรรดิแห่งโลกยุคเก่าคนนี้เดินทัพขนาดใหญ่ด้วยช้างจากแอฟริกาเหนือผ่านเส้นทางอันยากลำบาก สภาพอากาศ 
และภูมิประเทศอันทารุณ ข้ามเทือกเขาแอลป์ 
สู่ยุโรป เพื่อท้าทายอำนาจแห่งโรมอันยิ่งใหญ่
ซึ่งหากเขาเป็นฝ่ายได้ชัยชนะเหนือโรม
โลกคงจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล