ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: บันทึกเวชกรรมไทย

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี, น.พ.

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณะสุขของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งทางกายใจ สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เวชศิลป์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองและการบริหารประเทศ หลายอย่างยากแก่การเข้าใจ แต่หนังสือเล่มนี้ได้ย่อยเรื่องราวเหล่านี้ ให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย อ่านได้ทั้งแพทย์และคนไข้