ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์ Happy Book
ราคาปก 195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156 บาท
กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก ฉบับนี้จะเตรียมความรู้พื้นฐานให้ท่านได้รู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย
ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญคือทกุคนควรจะได้รู้จัก
และเรียนรู้เรื่องราวของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเขียนอาจารย์ตู่(รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์)
ผู้อยู่ในแวดวงสายเขียวตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านที่ไม่เคยรู้จักกัญชาเลยได้ “อ่านง่าย ใช้เป็น” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ของไทยต่อไป
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com