ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: มามุดโลก (หนังสือดีเด่น ประจำปี 2565 สพฐ.)

หมวดหลัก: 895.91 วรรณคดีไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ
ทุกการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผู้คนที่ต้องเสียสละ
เราอาจต้องสละความสุขสบายส่วนตัวลง
เพื่อให้สังคมส่วนรวมดีขึ้น
การรักษ์โลกก็เช่นเดียวกัน
 
ร่วมมุดโลกไปกับเด็กหญิงตะเกียง
เพื่อสำรวจ ‘สังคมปลวก’ แมลงที่มีความสำคัญ
ต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
แต่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะน้ำมือมนุษย์
ค้นหาความหมายในการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ
บนทางเลือกว่าจะอยู่เพื่อกอบโกยทุกสิ่งไว้เพียงลำพัง
หรืออยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างยั่งยืน