ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค