ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง = The Bitcoin Standard

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหาอีบุ๊ค

  "The Bitcoin Standard" จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน          International Bestseller แปลแล้วกว่า 30 ภาษาทั่วโลก