ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: "สารอาหาร" ทรงคุณค่า เพื่อร่างกายและสุขภาพดี = Superfood for Goog Health

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ท่ามกลางอาหารนานาชนิด มีอาหารบางชนิดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Superfood หรืออาหารที่มีคุณประโยชน์สูง Superfood หาใช่อาหารที่มีราคาแพง ผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่ซับซ้อน หรือเป็นอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมแต่อย่างใด ในการจัดอาหารชนิดหนึ่งๆ ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Superfood จำเป็นต้องอาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบางอย่าง ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในอาหารชนิดนนั้น ๆ อาหารที่ดีต้องช่วยเสริม สร้างความแข็งแรงของร่างกายป้องกันโรค และเสริมสร้างอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้ยาวนานและมีความทนทานภายในระยะเวลาที่พอเหมาะหนังสือเล่มนี้รวบรวมคุณค่าของสารอาหารแต่ละชนิด และอาหารที่มีคุณประโยชน์สูงชนิดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณ สามารถเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ร่างกายของคุณแข็งแรง สุขภาพดี ปราศจากโรคภัย  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com