ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: โหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา (เลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม) ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ทุกเรื่องราวที่เกิดจากการกระทำย่อมมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘กรรม’ ที่เกิดจากผู้กระทำ ทั้งดีและเลว ล้วนส่งผลให้ผู้กระทำได้รับผลที่ตนประพฤติอย่างครบถ้วน
บ่อเกิดแห่งความดีย่อมเกิดจาก ‘คนดี’ ในขณะที่บ่อเกิดแห่งความเลวย่อมเกิดจาก ‘คนเลว’ความดีและความเลววัดค่าของคนขณะที่ตัวตนดำรงอยู่ ดังนั้น จึงไม่แปลกหากเราพบเจอกับบุคคลในลักษณะต่างๆ
อาทิ คนขอทาน คนถูกทอดทิ้ง คนทำบุญกับใครก็ไม่ขึ้น หรือคนที่ตกต่ำ ตกอับ หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เลย เหล่านี้ล้วนมาจาก ‘กรรม’ ทั้งหมดทั้งมวล‘โหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา (เลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม)’
เล่มนี้ มีทางออกบอกทางแก้ให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับ ‘วิบากกรรม’ ในทุกการกระทำ อาทิ กรรมที่ไม่มีลูก กรรมที่เกิดมาอาภัพร้างคู่ กรรมที่เกิดมาเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดี กรรมที่เกิดมาตกงาน ถูกโกง และไม่มีอำนาจวาสนา เป็นต้น
ซึ่งกรรมดังกล่าวสามารถผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ หากมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และตั้งมั่นในผลของการกระทำที่ตนกำลังจะ ‘ชำระ’ ให้กรรมในอดีตบริสุทธิ์ ผลแห่งบุญก็จะช่วยลบล้างส่งผลให้มีชีวิตดีขึ้น
เพราะกรรมในอดีตคอยตามทวงให้ต้อง ‘ชดใช้’ ฉะนั้น กรรมในปัจจุบันจึงต้อง ‘ทดแทน’ ด้วยผลแห่งบุญที่สั่งสม