ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การศึกษาเพื่อทุกคน ชุดมหาจักรีสิรินธร

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญของคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนับตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กที่อยู่ในวัยเรียน เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กที่ร่างกายบกพร่องพิการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนาครู การพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาสื่อ การพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน