ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คำกริยาซุรุ สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ “คำกริยาซุรุ สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3” เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (日本語能力試験 : JapaneseLanguage Proficiency Test ตัวย่อ JLPT)
ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ โดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมคำกริยาซุรุ (する動詞) ในภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 N4 และ N3
เนื้อหาประกอบด้วยคำกริยา เรียงลำดับตั้งแต่อักษร a ถึง z ในแต่ละระดับ คำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่างเพื่อความเข้าใจหวังว่า “คำกริยาซุรุ สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3”
จะช่วยให้ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ JLPT มากขึ้น