ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คำคุณศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ “คำคุณศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT”เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำหรับ ใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (日本語能力試験 : Japanese Language Proficiency Testตัวย่อ JLPT)
ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ โดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นระดับN1 ถึง N5
เนื้อหาประกอบด้วยคำคุณศัพท์ทั้งสองประเภทคือคำคุณศัพท์ い และคำคุณศัพท์ な เรียงตามลำดับอักษร a ถึง z พร้อมประโยคตัวอย่าง ท้ายเล่มเสริมด้วยคำกริยาวิเศษณ์ที่ควรรู้ในการสอบ JLPT เช่นกัน
หวังว่า “คำคุณศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT” จะช่วยให้ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ JLPT ได้อีกทางหนึ่ง