ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 20

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level" ฉบับทบทวนก่อนสอบด้วยความมั่นใจ รวบรวมโจทย์ที่มักจะนำมาออกสอบบ่อยๆ
และเป็นข้อสอบแนวปัจจุบันมากที่สุด พร้อมเฉลยเทคนิคในการตอบอย่างละเอียด โดยอาจารย์ "พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร" ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์์และฟิสิกส์
ประสบการณ์ติวมากกว่า 20 ปี หากนักเรียนได้ฝึกฝน ทำทุกข้อจนเข้าใจ เชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของทุกคนอย่างแน่นอน