ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผ่ามิติลี้ลับพญานาค ความเชื่อ ความศรัทธา โชคลาภ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นาค หรือ พญานาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรียกชื่อต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นงูขนาดใหญ่ มีหงอน
เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วยตามความเชื่อ พญานาคคือเทพเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์
ทำหน้าที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธ รักษาศาสนสถานต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ แม่น้ำ ลำคลอง ห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รักษาโบราณสมบัติต่างๆ
เช่น แก้ว แหวน เงิน ทองของแผ่นดินที่อยู่บนบกและในน้ำ สำหรับพญานาคที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและแห่แหนไปบูชากันไม่ขาดสายก็คือ
เจ้าปู่ศรีสุทโธ แห่งวังคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีทั้งหมดนี้ทางสำนักพิมพ์ได้รวบรวมข้อมูลเอามารวมไว้ในเล่มอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นอีกองค์ความรู้สำหรับศึกษากันต่อไป