ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เรียนจีนเพื่อการสื่อสารและเริ่มต้นธุรกิจซื้อขาย

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในสังคมโลกที่ทุกสถานที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางกว่าในยุคเก่าก่อน ผู้คนสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดโอกาสอย่างมากมาย
ทั้งในด้านการค้าขาย การลงทุน การศึกษา รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ประเทศจีนนั้นจัดได้ว่าเป็นประเทศ
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่น้อยไปกว่าประเทศทางตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา มีแหล่งความรู้และการพัฒนาทางเทคโนโลยี โอกาสทางการท่องเที่ยว
และการค้าในประเทศนี้จึงมีอยู่มากมาย โดยหากสามารถติดต่อพูดคุยกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นไปอีกหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวม
และชี้แนะแนวทางในการฝึกฝนภาษาจีนด้วยตนเอง โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น ทั้งในเรื่องของการออกเสียง การผันเสียงวรรณยุกต์
เรียนรู้คำศัพท์และประโยคสนทนา ที่นำไปใช้ได้จริง เช่น เรื่องของการซื้อ-ขาย การสมัครงาน การสอบถามเรื่องราคาและโปรโมชันต่างๆ
นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถฝึกฟังและออกเสียงคำศัพท์รวมถึงประโยคต่างๆ ในเล่มได้ผ่านการสแกน QR Code ภายในเล่มอีกด้วย