ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"Hisanobu Kaiya" ผู้เขียน เป็นผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์ญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า (ที่ไม่เป็นตามรูปแบบปกติ)
จนค้นพบวิธีรักษาและรับมือกับโรคได้ เขาจึงเขียนหนังสือ ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ   ขึ้นมา เพื่ออธิบายถึงโรคนี้ว่ามีอาการอย่างไร
วิธีดูแลการรักษา การควบคุมโรค การพักฟื้น โดยเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดนำไปในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้แข็งแรงและปกติสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ